“Template:外丹”的版本间的差异

来自道教文化中心資料庫
跳到导航 跳到搜索
 
第11行: 第11行:
 
|align=center style="background:#ccccff" align="center"  |[[用火禁忌]]
 
|align=center style="background:#ccccff" align="center"  |[[用火禁忌]]
 
|-
 
|-
|align=center style="background:#ccccff" align="center"  |[[ 外丹術語]]
+
|align=center style="background:#ccccff" align="center"  |外丹術語
 
|-
 
|-
 
|[[金丹黃白術]] [[六一泥]]<br>[[太一天宮]] [[進退抽添]]<br>[[出毒之法]] [[龍芽丹道]]
 
|[[金丹黃白術]] [[六一泥]]<br>[[太一天宮]] [[進退抽添]]<br>[[出毒之法]] [[龍芽丹道]]
 
|}
 
|}

2008年11月12日 (三) 00:40的最新版本